O nas

Celem Fundacji jest organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Read More

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas i dowiedz się więcej o tym, co robimy. Jeśli chcesz z nami współpracować - napisz :)

Read More

Projekty

Realizujemy projekty edukacyjne i informacyjne. Działamy na terenie powiatu płockiego. Sprawdźcie, jakie projekty realizujemy, a także co już zrobiliśmy.

Read More

Porozmawiajmy szczerze

Tytuł projektu: Porozmawiajmy szczerze Projekt współfinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” Czas trwania projektu: grudzień 2018 – czerwiec 2019 r. Projekt „Porozmawiajmy szczerze” to kontrprojekt dla mnóstwa projektów edukacyjnych, które w sposób tylko i wyłącznie teoretyczny pouczają o zapobieganiu i leczeniu uzależnień od środków odurzających, szkodliwego spożycia alkoholu oraz radzenia sobie z osobą

Read More

Z Alzheimerem za pan brat

Czas trwania zadania publicznego: 15.05.2018 r. – 30.11.2020 Cele zadania publicznego „Z Alzheimerem za pan brat”: Upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat chorób otępiennych. Upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat choroby Alzheimera. Udzielenie konsultacji oraz porad w sprawach osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z

Read More

Mila bez promila – o projekcie

„Mila bez promila” to program edukacyjny skierowany przede wszystkim do młodzieży. Problem nieświadomej nietrzeźwości dotyczy wszystkich kierowców, jednak wśród młodych jest on szczególnie widoczny. Dzieje się tak, ponieważ młodzi kierowcy częściej niż inni akceptują i podejmują wysokie ryzyko związane z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, często wręcz poszukują zagrożenia. Wynika to z chęci współzawodnictwa, pokazania się, poszukiwania wrażeń, imponowania rówieśnikom. Program

Read More

Bezpieczni w Ruchu Drogowym – o projekcie

Zadanie publiczne pt.”Bezpieczni w Ruchu Drogowym” to projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Działania w ramach zadania publicznego będą składały się z II bloków tematycznych realizowanych w ciągu 2 dni. BLOK TEMATYCZNY: Warsztaty z zakresu podstaw bezpieczeństwa w ruchu drogowym (łącznie 4 h): kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych

Read More

Początek nowej drogi 2017

„Początek nowej drogi” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych m.in. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W ramach zadania przewiduje się organizację: warsztatów grupowych z psychologiem, spotkań indywidualnych z psychologiem, szkolenie specjalistyczne z zakresu oprzyrządowania pojazdu samochodowego i zasad refundacji kosztów oprzyrządowania, warsztaty grupowe z instruktorem doskonalenia

Read More

Poznaj – Zrozum – Pomóż

Zadanie publiczne „POZNAJ- ZROZUM- POMÓŹ” to projekt skierowany do: – pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu płockiego, – społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób, które są zagrożone depresją lub posiadającymi w gospodarstwie domowym osobę, u której stwierdzono chorobę Alzheimera. Wychodząc z założenia, że najbardziej przeraża nas to czego nie znamy i nie rozumiemy, w ramach zdania

Read More

Bezpromilowo = Bezpiecznie

  Zadanie publiczne pt. „Bezpromilowo = Bezpiecznie” ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat wpływu spożycia alkoholu i środków odurzających na użytkowników dróg, a także upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Adresatami zadania publicznego jest młodzież uczestnicząca w kursach prawa jazdy kat. B w OSK z terenu miasta Płocka, a także młodzież

Read More

Znam przepisy – jestem bezpieczny

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” realizuje projekt „Znam przepisy – jestem bezpieczny”. Projekt polega na przygotowaniu przez dzieci z klasy IV – VI dla pozostałych dzieci ciekawego, dowcipnego przedstawienia promującego zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Odbiorcami przedstawienia są dzieci z klas I – III. Zaangażowane w przedstawienie dzieci otrzymają nagrody w postaci zestawów bezpieczeństwa

Read More