Fundacja Feniks

Pomagamy i edukujemy od ponad 6 lat

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Pomagamy w organizacji opieki prawnej i medycznej poszkodowanym. Pomagamy dzieci krzywdzone i ich rodziny. Wspieramy wszelkie formy pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka.

Angażujemy się w działania na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z Internetem oraz prowadzimy profilaktyczną działalność w zakresie bezpieczeństwa osób nad wodą.

Ważnym aspektem naszych działań jest też pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.

Chcesz z nami współpracować?

Chciałbyś pomóc nam w organizacji akcji? Może masz pomysł na to, co moglibyśmy zrobić dla innych. Odezwij się do nas