Author Archives: admin

Mila bez promila – o projekcie

„Mila bez promila” to program edukacyjny skierowany przede wszystkim do młodzieży. Problem nieświadomej nietrzeźwości dotyczy wszystkich kierowców, jednak wśród młodych jest on szczególnie widoczny. Dzieje się tak, ponieważ młodzi kierowcy częściej niż inni akceptują i podejmują wysokie ryzyko związane z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, często wręcz poszukują zagrożenia. Wynika to z chęci współzawodnictwa, pokazania się, poszukiwania wrażeń, imponowania rówieśnikom. Program

Read More

Bezpieczni w Ruchu Drogowym – o projekcie

Zadanie publiczne pt.”Bezpieczni w Ruchu Drogowym” to projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Działania w ramach zadania publicznego będą składały się z II bloków tematycznych realizowanych w ciągu 2 dni. BLOK TEMATYCZNY: Warsztaty z zakresu podstaw bezpieczeństwa w ruchu drogowym (łącznie 4 h): kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych

Read More

Początek nowej drogi 2017

„Początek nowej drogi” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych m.in. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W ramach zadania przewiduje się organizację: warsztatów grupowych z psychologiem, spotkań indywidualnych z psychologiem, szkolenie specjalistyczne z zakresu oprzyrządowania pojazdu samochodowego i zasad refundacji kosztów oprzyrządowania, warsztaty grupowe z instruktorem doskonalenia

Read More

Poznaj – Zrozum – Pomóż

Zadanie publiczne „POZNAJ- ZROZUM- POMÓŹ” to projekt skierowany do: – pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu płockiego, – społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób, które są zagrożone depresją lub posiadającymi w gospodarstwie domowym osobę, u której stwierdzono chorobę Alzheimera. Wychodząc z założenia, że najbardziej przeraża nas to czego nie znamy i nie rozumiemy, w ramach zdania

Read More

Bezpromilowo = Bezpiecznie

  Zadanie publiczne pt. „Bezpromilowo = Bezpiecznie” ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat wpływu spożycia alkoholu i środków odurzających na użytkowników dróg, a także upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Adresatami zadania publicznego jest młodzież uczestnicząca w kursach prawa jazdy kat. B w OSK z terenu miasta Płocka, a także młodzież

Read More

Znam przepisy – jestem bezpieczny

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” realizuje projekt „Znam przepisy – jestem bezpieczny”. Projekt polega na przygotowaniu przez dzieci z klasy IV – VI dla pozostałych dzieci ciekawego, dowcipnego przedstawienia promującego zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Odbiorcami przedstawienia są dzieci z klas I – III. Zaangażowane w przedstawienie dzieci otrzymają nagrody w postaci zestawów bezpieczeństwa

Read More

Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2017 r.

Celem głównym Programu Aktywizacji jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. PAI stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Oferta zadania publicznego przewiduje organizację i przeprowadzenie działań

Read More