Author Archives: admin

Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2017 r.

Celem głównym Programu Aktywizacji jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. PAI stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Oferta zadania publicznego przewiduje organizację i przeprowadzenie działań

Read More

Ratujemy Misia i Dawid w MiastO! Żyje

6-letni Dawid to bohater! Kilka tygodni temu, gdy zachorowała jego mama, chłopiec wezwał pomoc i zaopiekował się swoim młodszym bratem. Teraz czekała na niego niespodzianka. Na spotkaniu pojawił się zastępca prezydenta miasta Roman Siemiątkowski, Iwona Szczęsna z Fundacji „Feniks” oraz przedstawiciele Straży Miejskiej – Lew Honorek i ciocia Agnieszka. Materiał o tym, znalazł się w kolejnym wydaniu MiastO!

Read More

Mały bohater Dawid! Efekt akcji „Ratujemy misia”

6-letni Dawid to bohater! Kilka tygodni temu, gdy zachorowała jego mama, chłopiec wezwał pomoc i zaopiekował się swoim młodszym bratem. Teraz czekała na niego niespodzianka. Na spotkaniu pojawił się zastępca prezydenta miasta Roman Siemiątkowski, Iwona Szczęsna z Fundacji „Feniks” oraz przedstawiciele Straży Miejskiej – Lew Honorek i ciocia Agnieszka. Dawid działania w sytuacji zagrożenia nauczył się dzięki

Read More

Petronews o naszej akcji i dzielnym Dawidzie!

PetroNews napisał o wyjątkowej sytuacji. Dawid Kazimierczak zadzwonił pod numer alarmowy i zaopiekował się swoim 2-letnim bratem, kiedy ich mama potrzebowała pomocy. Chłopiec wiedział, jak się zachować w trudnej sytuacji, ponieważ brał udział w programie “Ratujemy Misia”, realizowanym przez fundację na Rzecz Bezpieczeństwa “Feniks”. Młody bohater za swój odważny i mądry czyn ma teraz zostać nagrodzony. Cały

Read More

Początek nowej drogi 2016

Zadanie publiczne „Początek Nowej Drogi” to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. „Początek nowej drogi” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych m.in. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W ramach zadania przewiduje się organizację: 6 warsztatów grupowych (3 godzinnych) z psychologiem transportu, spotkań indywidualnych z psychologiem

Read More

Bezpieczni w Ruchu Drogowym

Zadanie publiczne „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w trzech powiatach: sierpeckim, płockim i gostynińskim. Miejscem realizacji zaplanowanych działań w ramach zadania publicznego będą odpowiednio: Sierpc, Płock i Gostynin. W każdej z tych

Read More

Ratujemy misia 2016-2018

Zadanie publiczne „Ratujemy Misia” to projekt wieloletni współfinansowany ze środków Miasta Płock, który będzie realizowany w latach 2016-2018. Ratujemy Misia” to kampania, której celem jest działanie upowszechniające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Jej głównym celem jest zapoznanie dziecka z wizerunkiem ratownika, umiejętność współpracy dziecka z

Read More