Bezpromilowo = Bezpiecznie

 

Zadanie publiczne pt. „Bezpromilowo = Bezpiecznie” ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat wpływu spożycia alkoholu i środków odurzających na użytkowników dróg, a także upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowych zachowań w ruchu drogowym.

Adresatami zadania publicznego jest młodzież uczestnicząca w kursach prawa jazdy kat. B w OSK z terenu miasta Płocka, a także młodzież będąca podopiecznymi świetlic miejskich prowadzonych przez organizacje pozarządowe i świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS z terenu miasta Płocka.

Zadanie publiczne pt. „Bezpromilowo = Bezpiecznie” realizowane jest w formie warsztatów grupowych przez psychologa transportu – Panią Annę Wawrzyńską oraz specjalistę ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego – Romualda Baranowskiego.

W trakcie spotkań psycholog przekaże wiedzę na temat wpływu spożycia alkoholu i środków odurzających na percepcję i postrzeganie rzeczywistości. Przekaże również cenne wskazówki, jak należy zareagować, co zrobić, gdy za kierownicę wsiada osoba pod wpływem alkoholu (kolega, rodzic, itd.) Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego przekaże natomiast informacje na temat liczby wypadków powodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu. Zaprezentowana zostanie prezentacja multimedialna – „Pijany kierowca. Eksperyment”. Młodzież uczestnicząca w zadaniu publicznym będzie miała możliwość sprawdzić, jak widzi otoczenie osoba pod wpływem alkoholu i jak wtedy zachowuje się człowiek za kierownicą. Alkogogle pozwolą poznać upośledzenie zmysłów występujących po spożyciu alkoholu: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemożność określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej. Do tego celu posłużą alkogole: model A dzienny (zakres 0,4-0,6 promila), model B dzienny (zakres 0,8-1,5 promila), model C nocny (zakres 0,6-0,8 promila), model D nocny (zakres 1,0-1,7 promila). Każdy uczestnik zadania publicznego otrzyma smycz odblaskową.