Porozmawiajmy szczerze

Tytuł projektu: Porozmawiajmy szczerze

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Czas trwania projektu: grudzień 2018 – czerwiec 2019 r.

Projekt „Porozmawiajmy szczerze” to kontrprojekt dla mnóstwa projektów edukacyjnych, które w sposób tylko i wyłącznie teoretyczny pouczają o zapobieganiu i leczeniu uzależnień od środków odurzających, szkodliwego spożycia alkoholu oraz radzenia sobie z osobą chorą na chorobę otępienną. Trzy osoby, które doświadczyły przedmiotowych problemów społecznych opowiedzą o swoich przeżyciach, miejscach gdzie znalazły pomoc, jakie rozwiązania zastosowały itd. Projekt „Porozmawiajmy szczerze” to praktyczne przedstawienie wybranych problemów społecznych w sposób jasny i zrozumiały.

Działania merytoryczne projektu:

– 10 spotkań z 10-osobowymii grupami w zakresie problematyki uzależnienia od alkoholu;

– 10 spotkań z 10- osobowymi grupami w zakresie problematyki opieki nad osobą z chorobą otępienną;

– 10 spotkań z 10- osobowymi grupami w zakresie uzależnienia od środków odurzających.

Grupa odbiorców: projekt skierowany jest do rodziców, osób bliskich, krewnych, opiekunów prawnych itd. osób uzależnionych od środków odurzających, alkoholu lub posiadających pod opieką osoby chore na chorobę otępienną.

Cele projektu:

– upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat radzenia sobie z uzależnieniami od środków odurzających;

– upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat radzenia sobie z uzależnieniami od alkoholu;

– upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat radzenia sobie z osobą chorą na chorobę otępienną.

Koordynator projektu: Iwona Szczęsna

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS”

Biuro projektu: 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 11

Tel. 607427720; prezeska37@o2.pl