Poznaj – Zrozum – Pomóż

Zadanie publiczne „POZNAJ- ZROZUM- POMÓŹ” to projekt skierowany do:

– pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu płockiego,

– społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób, które są zagrożone depresją lub posiadającymi w gospodarstwie domowym osobę, u której stwierdzono chorobę Alzheimera.

Wychodząc z założenia, że najbardziej przeraża nas to czego nie znamy i nie rozumiemy, w ramach zdania publicznego „POZNAJ- ZROZUM- POMÓŻ” przewiduje się  1 dniowe sześciogodzinne spotkanie o następującej tematyce:

  1. Objawy choroby Alzheimera.
  2. Fazy rozwoju choroby Alzheimera.
  3. Postępowanie z chorym.

Uczestnicy zapoznają się z historią osoby, która opiekowała się bliską  osobą, u której stwierdzono chorobę Alzheimera (opowie ona o początkach choroby, o jej przebiegu i skutkach).