Tag Archives: Bezpieczni w Ruchu Drogowym

Bezpieczni w Ruchu Drogowym – o projekcie

Zadanie publiczne pt.”Bezpieczni w Ruchu Drogowym” to projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Działania w ramach zadania publicznego będą składały się z II bloków tematycznych realizowanych w ciągu 2 dni. BLOK TEMATYCZNY: Warsztaty z zakresu podstaw bezpieczeństwa w ruchu drogowym (łącznie 4 h): kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych

Read More

Bezpieczni w Ruchu Drogowym

Zadanie publiczne „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w trzech powiatach: sierpeckim, płockim i gostynińskim. Miejscem realizacji zaplanowanych działań w ramach zadania publicznego będą odpowiednio: Sierpc, Płock i Gostynin. W każdej z tych

Read More