Tag Archives: Program Aktywizacji i Integracji

Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2017 r.

Celem głównym Programu Aktywizacji jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. PAI stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Oferta zadania publicznego przewiduje organizację i przeprowadzenie działań

Read More

Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2016 r.

Zadanie publiczne „Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2016 r.” to projekt finansowany ze środków Powiatu Płockiego. Program Aktywizacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI” obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III. Program PAI składa się z

Read More