Tag Archives: Rozrywkowy ruch drogowy

Rozrywkowy Ruch Drogowy

Zadanie publiczne „Rozrywkowy Ruch Drogowy” to projekt współfinansowany ze środków Powiatu Płockiego. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” ma za zadanie: promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, dbanie o własne ciało i umysł, budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólną aktywność, promowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja terenów rekreacyjnych na terenie powiatu płockiego itd. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch

Read More

Rozrywkowy ruch drogowy

Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” ma za zadanie: promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, dbanie o własne ciało i umysł, budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólną aktywność, promowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja terenów rekreacyjnych na terenie powiatu płockiego itd. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” polegać będzie na organizacji imprezy o tematyce prozdrowotnej w formie festynu. W trakcie festynu podejmowane

Read More