Tag Archives: Uczymy się na błędach innych

Uczymy się na błędach innych

W ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki przychylności realizatora projektu – Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, mogliśmy zrealizować Inicjatywę Lokalną pt. „Uczymy się na błędach innych”. Inicjatywa zrealizowana przez Naszą Fundację jest kontrprojektem dla mnóstwa projektów edukacyjnych, które w sposób tylko i wyłącznie teoretyczny pouczają młodzież jakie

Read More