Tag Archives: Znam przepisy – jestem bezpieczny

Znam przepisy – jestem bezpieczny

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” realizuje projekt „Znam przepisy – jestem bezpieczny”. Projekt polega na przygotowaniu przez dzieci z klasy IV – VI dla pozostałych dzieci ciekawego, dowcipnego przedstawienia promującego zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Odbiorcami przedstawienia są dzieci z klas I – III. Zaangażowane w przedstawienie dzieci otrzymają nagrody w postaci zestawów bezpieczeństwa

Read More