Tag Archives: Znam przepisy ruchu drogowego

Znam przepisy ruchu drogowego

Projekt „Znam przepisy ruchu drogowego – jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach VI edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” finansowanego z darowizn PKN Orlen SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levis Strauss Foundation. „Znam przepisy ruchu drogowego – jestem bezpieczny” to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu

Read More