Uczymy się na błędach innych

CDUEW ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki przychylności realizatora projektu – Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, mogliśmy zrealizować Inicjatywę Lokalną pt. „Uczymy się na błędach innych”.

Inicjatywa zrealizowana przez Naszą Fundację jest kontrprojektem dla mnóstwa projektów edukacyjnych, które w sposób tylko i wyłącznie teoretyczny pouczają młodzież jakie są skutki prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

W audiobooku słuchacz znajdzie 5 autentycznych historii osób, które pod wpływem alkoholu spowodowały wypadek drogowy. Kamil, Sławek, Justyna, Krystian, Karol ze szczegółami opowiedzieli o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach poruszania się pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu.

Posłuchaj: