Z Alzheimerem za pan brat

Czas trwania zadania publicznego: 15.05.2018 r. – 30.11.2020

Cele zadania publicznego „Z Alzheimerem za pan brat”:

  1. Upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat chorób otępiennych.
  2. Upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat choroby Alzheimera.
  3. Udzielenie konsultacji oraz porad w sprawach osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi.
  4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Zadanie publiczne „Z ALZHEIMEREM ZA PAN BRAT”

I blok –  Szkolenie pt. „Praca z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzinami”. Szkolenie skierowane do kadr instytucji pomocy społecznej i aktywnej integracji.

Łączny czas szkolenia: 16h; prowadzący: psycholog.

II blok – Spotkanie pt. „Z Alzheimerem za pan brat”. Spotkanie skierowane do społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób, które są zagrożone chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi lub posiadającymi w gospodarstwie domowym osobę, u której stwierdzono chorobę otępienną lub chorobę Alzheimera z terenu województwa mazowieckiego.

Łączny czas spotkania: 8h; prowadzący: socjolog specjalizujący się w tematyce polityki społecznej.

Punkty konsultacyjne dla Osób stygmatyzowanych ze względu na chorobę w rodzinie.