Znam przepisy – jestem bezpieczny

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” realizuje projekt „Znam przepisy – jestem bezpieczny”.

Projekt polega na przygotowaniu przez dzieci z klasy IV – VI dla pozostałych dzieci ciekawego, dowcipnego przedstawienia promującego zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Odbiorcami przedstawienia są dzieci z klas I – III. Zaangażowane w przedstawienie dzieci otrzymają nagrody w postaci zestawów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po przedstawieniu dzieci z klas I – III odpowiadały będą na pytania związane z tematyką występu, za trafne odpowiedzi dzieci otrzymają materiały promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szkoły biorące udział w projekcie „Znam przypisy – jestem bezpieczny” otrzymają dyplomy oraz aparaty fotograficzne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (patronat nad nim pełnią: Urząd Miasta Płock, Basell Orlen Polyolefins, PKN Orlen SA, Levi Strauss Foundation).

Projekt przez zabawę i interakcję, ma na celu wyrabiać nawyk bezpiecznego zachowania dzieci na drodze. Dzieci poznają zasady ruchu drogowego, które obowiązują je jako pieszych, rowerzystów, a także jako pasażerów. Kampania „Znam przepisy – jestem bezpieczny” nie poucza, ale w ciekawy sposób angażuje dzieci i przez zabawę pobudza do myślenia. Naszymi partnerami w realizacji projektu są przedstawiciele Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku – ciocia Agnieszka i Lew Honorek, którzy będą gośćmi w czasie przedstawienia.