Bezpieczni w Ruchu Drogowym – o projekcie

Zadanie publiczne pt.”Bezpieczni w Ruchu Drogowym” to projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Działania w ramach zadania publicznego będą składały się z II bloków tematycznych realizowanych w ciągu 2 dni.

 1. BLOK TEMATYCZNY:
 2. Warsztaty z zakresu podstaw bezpieczeństwa w ruchu drogowym (łącznie 4 h):
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych osób,
 • przypomnienie elementarnych zasad uczestnictwa w ruchu drogowym, jako pieszy oraz jako pasażer,
 • przypomnienie o konieczności noszenia elementów odblaskowych,
 • przypomnienie numerów alarmowych i zasad zachowania się w sytuacji wypadku drogowego,
 • przedstawienie zmian biologicznych i mentalnych postępujących z wiekiem i ich wpływ na kierowanie pojazdem,
 • przeprowadzenie quizów (zróżnicowanych ze względu na wiek) związanych z tematyką warsztatów.
 1. Szkolenie udzielania pierwszej pomocy (łącznie 4h):

Ratownik medyczny podczas szkolenia przekaże teoretyczne i praktyczne umiejętności dotyczące doraźnej pomocy przedmedycznej, a mianowicie rozpoznanie i ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie profesjonalnej pomocy medycznej. Pokazy resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób dorosłych i dzieci, automatycznej defibrylacji zewnętrznej, technik układania pacjenta w zależności od stanu i udrażniania dróg oddechowych, pokaz praktycznego wykorzystania środków znajdujących się w apteczce pierwszej pomocy. Każdy uczestnik z pomocą ratownika medycznego będzie miał możliwość przeprowadzenia indywidualnie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

 1. BLOK TEMATYCZNY:
 2. Warsztaty z instruktorem doskonalenia techniki jazdy (łącznie 4h):
 3. Lekcja pokory

Instruktor doskonalenia techniki jazdy w bardzo przystępny, ciekawy i dowcipny sposób przypomni podstawowe przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 1. Coraz lepszy

Instruktor doskonalenia techniki jazdy przekaże podstawowe informacje z zakresu kursu doskonalenia techniki jazdy I stopnia, a mianowicie: prawidłowa pozycja za kierowcą, operowanie kierownicą; działanie ABS, hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody, Eco jazda itd.

 1. Warsztaty ze specjalistą ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (łącznie 4 h)
 2. Statystyka wypadków drogowych

Specjalista przedstawi uczestnikom statystyki wypadków drogowych ostatnich trzech lat z terenu RP, województwa mazowieckiego. Na podstawie danych Wydziałów Ruchu Drogowego Komend Policji miejscowości, w których będzie realizowane zadanie publiczne przedstawi najczęstsze przyczyny wypadków drogowych.

 1. Trzeźwy Umysł

Osoby uczestniczące w zadaniu publicznym będą miały możliwość sprawdzić, jak widzi otoczenie osoba pod wpływem alkoholu (alkogogle) i jak wtedy zachowuje się człowiek za kierownicą. Alkogogle pozwolą poznać upośledzenie zmysłów występujących po spożyciu alkoholu: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemożność określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej. Do tego celu posłużą alkogole: model A dzienny (zakres 0,4-0,6 promila), model B dzienny (zakres 0,8-1,5 promila), model C nocny (zakres 0,6-0,8 promila), model D nocny (zakres 1,0-1,7 promila).