Kontakt

Biuro Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” znajduje się przy ul. Kilińskiego 12 lok. 6 w Płocku.