O nas

W dniu 05 kwietnia 2012 roku dzięki Fundatorowi – p. Iwonie Szczęsnej została powołana do życia Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „FENIKS”. Jej głównym celem statutowym było organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W miarę rozwoju Fundacji i ogromnych potrzeb w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Zarząd Fundacji wraz z Fundatorem podjęli decyzję o rozszerzeniu swojej statutowej działalności i zmianie nazwy na: Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS”. W dniu 22 maja 2015 roku postanowieniem sądu, Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Przedmiot pożytku publicznego Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS”, to m.in.:

  1. Organizowanie opieki prawnej i medycznej poszkodowanym;

  2. Pomoc rzeczowa dla poszkodowanych, dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych;

  3. Pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, jak również wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka;

  4. Działania na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z Internetem;

  5. Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób nad wodą;

  6. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;

  7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” w okresie 2012 – 2016 zrealizowała łącznie 26 projektów współfinansowanych ze środków rządowych, samorządowych, a także innych organizacji pozarządowych, m.in. „Trzeźwy umysł”, „Ratujemy misia”, „Znam przepisy – jestem bezpieczny”, „Rozrywkowy Ruch Drogowy”, „Mila bez promila”, „Początek nowej drogi”, „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”, „Mały uczestnik ruchu drogowego” itd. Na co dzień ściśle współpracuje z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską w Płocku, Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, itd.

2015

Bilanshttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/16943?reporttypeId=3

Dodatkowe informacje i objaśnieniahttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/16864?reporttypeId=6

Rachunek zysków i strathttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/15996?reporttypeId=4

Sprawozdanie merytorycznehttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/13611?reporttypeId=14

Wprowadzenie do sprawozdania finansowegohttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/16867?reporttypeId=2

 

2016

Wprowadzenie do sprawozdania  finansowegohttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/996?reporttypeId=20

Bilanshttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/996?reporttypeId=21

Rachunek zysków i strat http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5669?reporttypeId=22

Dodatkowe informacje i objaśnieniahttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/997?reporttypeId=24

Sprawozdanie merytorycznehttp://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/13752?reporttypeId=13

2017

Bilans – http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/849?reporttypeId=33

Rachunek zysków i strat – http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/849?reporttypeId=34

Sprawozdanie merytoryczne – http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/17657?reporttypeId=13

2018

Sprawozdanie dostępne na: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/