Bezpieczni w Ruchu Drogowym

Zadanie publiczne „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Plakat_A3-BEZP W RUCHU DROG (1)Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w trzech powiatach: sierpeckim, płockim i gostynińskim. Miejscem realizacji zaplanowanych działań w ramach zadania publicznego będą odpowiednio: Sierpc, Płock i Gostynin. W każdej z tych miejscowości odbędzie się po 3 cykle spotkań. Uczestnicy zadania publicznego to osoby po 55 roku życia oraz rodziny (w jednej grupie będzie mogło być maksymalnie 15 uczestników).

Działania w ramach zadania publicznego będą składały się z II bloków tematycznych realizowanych w ciągu 3 dni (1 dzień- blok I pkt. 1 i 2;2 dzień- blok I pkt. 3; 3 dzień – blok II):

 1. Blok tematyczny – spotkania z ekspertami:

 1. Warsztaty z psychologiem (łącznie 2 h):

 1. Osobowość, temperament, inteligencja, cechy psychologiczne kierowców.

Psycholog w ramach tej części spotkania przedstawi czynniki, jakie wpływają na to jakimi ludzie są kierowcami. Przedstawi również klasyfikację kierowców według badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce w latach 1999-2004 i w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

 1. Wiek, a jazda samochodem.

Psycholog zwróci uwagę uczestników zadania na wzrastającą liczbę niebezpiecznych sytuacji na drodze z udziałem osób starszych. Chodzi o trudności w dostrzeganiu pieszych i innych uczestników ruchu, wzrastające zdenerwowanie i stres za kierownicą, a także ból, sztywność szyi i uczucie ciężkości w nogach. Omówi także zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem i ich wpływ na kierowanie pojazdem. Przeprowadzi również kilka ciekawych ćwiczeń mających na celu poprawę koncentracji oraz szybkość podejmowania decyzji na drodze.

 1. Warsztaty ze specjalistą ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (łącznie 4 h)

 1. Statystyka wypadków drogowych

Specjalista przedstawi uczestnikom statystyki wypadków drogowych ostatnich trzech lat z terenu RP, województwa mazowieckiego, powiatów – sierpeckiego, płockiego i gostynińskiego. Na podstawie danych Wydziałów Ruchu Drogowego Komend Policji miejscowości, w których będzie realizowane zadanie publiczne przedstawi najczęstsze przyczyny wypadków drogowych.

 1. Trzeźwy Umysł

Osoby uczestniczące w zadaniu publicznym będą miały możliwość sprawdzić, jak widzi otoczenie osoba pod wpływem alkoholu (alkogogle) i jak wtedy zachowuje się człowiek za kierownicą. Alkogogle pozwolą poznać upośledzenie zmysłów występujących po spożyciu alkoholu: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemożność określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej. Do tego celu posłużą alkogole: model A dzienny (zakres 0,4-0,6 promila), model B dzienny (zakres 0,8-1,5 promila), model C nocny (zakres 0,6-0,8 promila), model D nocny (zakres 1,0-1,7 promila).

 1. Warsztaty z instruktorem doskonalenia techniki jazdy (łącznie 6 h)

 1. Lekcja pokory

Instruktor doskonalenia techniki jazdy w bardzo przystępny, ciekawy i dowcipny sposób przypomni podstawowe przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 1. Coraz lepszy

Instruktor doskonalenia techniki jazdy przekaże podstawowe informacje z zakresu kursu doskonalenia techniki jazdy I stopnia, a mianowicie: prawidłowa pozycja za kierowcą, operowanie kierownicą; działanie ABS, hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody, Eco jazda itd.

 1. Blok tematyczny – szkolenie udzielania pierwszej pomocy (łącznie 6 h):

Ratownik medyczny podczas bloku tematycznego przekaże teoretyczne i praktyczne umiejętności dotyczące doraźnej pomocy przedmedycznej, a mianowicie rozpoznanie i ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie profesjonalnej pomocy medycznej. Pokazy resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób dorosłych i dzieci, automatycznej defibrylacji zewnętrznej, technik układania pacjenta w zależności od stanu i udrażniania dróg oddechowych, pokaz praktycznego wykorzystania środków znajdujących się w apteczce pierwszej pomocy. Każdy uczestnik z pomocą ratownika medycznego będzie miał możliwość przeprowadzenia indywidualnie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Koordynator zadania publicznego: Iwona Szczęsna (Tel. 607427720).