Category Archives: Bezpromilowo = Bezpiecznie

Bezpromilowo = Bezpiecznie

  Zadanie publiczne pt. „Bezpromilowo = Bezpiecznie” ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat wpływu spożycia alkoholu i środków odurzających na użytkowników dróg, a także upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Adresatami zadania publicznego jest młodzież uczestnicząca w kursach prawa jazdy kat. B w OSK z terenu miasta Płocka, a także młodzież

Read More