Category Archives: Z Alzheimerem za pan brat

Z Alzheimerem za pan brat

Czas trwania zadania publicznego: 15.05.2018 r. – 30.11.2020 Cele zadania publicznego „Z Alzheimerem za pan brat”: Upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat chorób otępiennych. Upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat choroby Alzheimera. Udzielenie konsultacji oraz porad w sprawach osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z

Read More