Początek nowej drogi

SA-440

Rozpoczynamy realizację nowego projektu – „POCZĄTEK NOWEJ DROGI”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo – i społecznie te osoby”

Zadanie publiczne adresowane jest do osób niepełnosprawnych, posiadających prawo jazdy kat. B, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Celem zadania publicznego jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

„Początek nowej drogi” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

W ramach zadania uczestnicy:

  • otrzymają wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe,
  • uzyskają informacje dotyczące oprzyrządowania pojazdu samochodowego i zasad refundacji kosztów oprzyrządowania,
  • uzyskają informacje na temat poruszania się w ruchu drogowym,
  • wezmą udział w zajęciach praktycznych doskonalących technikę jazdy pojazdem dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe doradcy zawodowego