Rozrywkowy ruch drogowy

Plakat_A3-Rozrywkowy_Ruch_DrogowyZadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” ma za zadanie: promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, dbanie o własne ciało i umysł, budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólną aktywność, promowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja terenów rekreacyjnych na terenie powiatu płockiego itd. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” polegać będzie na organizacji imprezy o tematyce prozdrowotnej w formie festynu.

W trakcie festynu podejmowane będą następujące działania:

1. Blok konkursów z zakresu przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich grup wiekowych;

2. Trendy i nowinki z branży rowerowej;

3. Pokaz i szkolenie pierwszej pomocy;

4. Prezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej;

5. Antykradzieżowe znakowanie rowerów – Komenda Miejska Policji;

6. Prezentacja organizacji pozarządowych promujących powiat płocki;

7. Przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież szkolną na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kryteria imprezy: impreza plenerowa, wielodyscyplinowa, zwykła, jednodniowa.

Miejsce realizacji: teren przynależny do Szkoły Podstawowej w Soczewce.

Termin realizacji: 16 maja 2015 r. godz. 12.00 – 15.00.

Koordynator zadania: Iwona Szczęsna; tel. 607427720

Mamy nadzieję, że najlepszą rekomendacją do współpracy w zakresie realizacji zadania publicznego „Rozrywkowy Ruch Drogowy” będzie wykaz instytucji i osób biorących udział w tymże przedsięwzięciu: Komenda Miejska Policji w Płocku, Straż Miejska w Płocku, Wójt Gminy Nowy Duninów, Rada Gminy Nowy Duninów, Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie, OSP Nowy Duninów, Stowarzyszenie Nasze Lipianki, Klub Wolontariuszy w Nowym Duninowie, ks. Dariusz Skoczylas, sklepy rowerowe, itd.