O nas

Celem Fundacji jest organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Read More

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas i dowiedz się więcej o tym, co robimy. Jeśli chcesz z nami współpracować - napisz :)

Read More

Projekty

Realizujemy projekty edukacyjne i informacyjne. Działamy na terenie powiatu płockiego. Sprawdźcie, jakie projekty realizujemy, a także co już zrobiliśmy.

Read More

Trzeźwy umysł 2016-2018

Zadanie publiczne „Trzeźwy umysł” to projekt wieloletni współfinansowany ze środków Miasta Płock, który będzie realizowany w latach 2016-2018. „Trzeźwy umysł” to program edukacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Działania w ramach zadania publicznego zostały zaplanowany na 3 lata i w każdym roku będą one dotyczyły klas II i III szkół

Read More

Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2016 r.

Zadanie publiczne „Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2016 r.” to projekt finansowany ze środków Powiatu Płockiego. Program Aktywizacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI” obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III. Program PAI składa się z

Read More

Rozrywkowy Ruch Drogowy

Zadanie publiczne „Rozrywkowy Ruch Drogowy” to projekt współfinansowany ze środków Powiatu Płockiego. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” ma za zadanie: promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, dbanie o własne ciało i umysł, budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólną aktywność, promowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja terenów rekreacyjnych na terenie powiatu płockiego itd. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch

Read More

PROGRAM AKTYWIZACJI I INTEGRACJI NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO

Program Aktywizacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI” obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III. Program PAI składa się z dwóch bloków: Bloku Aktywizacji i Bloku Integracji. W dniu 27.07.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku podpisał umowę z

Read More

Uczymy się na błędach innych

W ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki przychylności realizatora projektu – Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, mogliśmy zrealizować Inicjatywę Lokalną pt. „Uczymy się na błędach innych”. Inicjatywa zrealizowana przez Naszą Fundację jest kontrprojektem dla mnóstwa projektów edukacyjnych, które w sposób tylko i wyłącznie teoretyczny pouczają młodzież jakie

Read More

Rozrywkowy ruch drogowy

Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” ma za zadanie: promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, dbanie o własne ciało i umysł, budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólną aktywność, promowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja terenów rekreacyjnych na terenie powiatu płockiego itd. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” polegać będzie na organizacji imprezy o tematyce prozdrowotnej w formie festynu. W trakcie festynu podejmowane

Read More

Ratujmy misia

„Ratujemy Misia” to kampania, której celem jest działanie upowszechniające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Jej głównym celem jest zapoznanie dziecka z wizerunkiem ratownika, umiejętność współpracy dziecka z ratownikiem, udzielenie informacji – jak się nazywa, co mu dolega, co się stało; zapoznanie dziecka ze sprzętem i

Read More

„POCZĄTEK NOWEJ DROGI” – II

Działania współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym, pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo – i społecznie te osoby” Zadanie publiczne adresowane jest do osób niepełnosprawnych, posiadających prawo jazdy kat. B, zwłaszcza do

Read More