Początek nowej drogi 2016

Zadanie publiczne „Początek Nowej Drogi” to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Plakat- Początek nowej drogiPoczątek nowej drogi” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych m.in. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W ramach zadania przewiduje się organizację:

  • 6 warsztatów grupowych (3 godzinnych) z psychologiem transportu,

  • spotkań indywidualnych z psychologiem (po 4 godziny dla każdego beneficjenta),

  • 6 godzinne szkolenie specjalistyczne z zakresu oprzyrządowania pojazdu samochodowego i zasad refundacji kosztów oprzyrządowania,

  • 4 warsztaty grupowe (3 godzinne) z instruktorem doskonalenia techniki jazdy,

  • 5 zajęć praktycznych (po 2 godzinny dla każdego uczestnika),

  • 10 godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z ratownikiem medyczny,

  • 4 warsztaty grupowe (2 h) z doradcą zawodowym,

  • 2 godzinne indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Celem zadania jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Drugim celem zadania publicznego jest uświadomienie osobom niepełnosprawnym, ale także społeczeństwu, iż osoby niepełnosprawne i osoby niepełnosprawne poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą, a wręcz muszą normalnie funkcjonować w społeczeństwie i przełamywać bariery na lokalnym rynku pracy stawiane osobom niepełnosprawnym.

Koordynator zadania publicznego: Iwona Szczęsna (Tel. 607427720).