Początek nowej drogi 2017

„Początek nowej drogi” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych m.in. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W ramach zadania przewiduje się organizację:

  • warsztatów grupowych z psychologiem,
  • spotkań indywidualnych z psychologiem,
  • szkolenie specjalistyczne z zakresu oprzyrządowania pojazdu samochodowego i zasad refundacji kosztów oprzyrządowania,
  • warsztaty grupowe z instruktorem doskonalenia techniki jazdy,
  • zajęcia praktyczne,
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z ratownikiem medyczny,
  • warsztaty grupowe z doradcą zawodowym,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Celem zadania jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Drugim celem zadania publicznego jest uświadomienie osobom niepełnosprawnym, ale także społeczeństwu, iż osoby niepełnosprawne i osoby niepełnosprawne poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą, a wręcz muszą normalnie funkcjonować w społeczeństwie i przełamywać bariery na lokalnym rynku pracy stawiane osobom niepełnosprawnym.