„POCZĄTEK NOWEJ DROGI” – II

Działania współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym, pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo – i społecznie te osoby”

Zadanie publiczne adresowane jest do osób niepełnosprawnych, posiadających prawo jazdy kat. B, zwłaszcza do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Celem zadania publicznego jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. „Początek nowej drogi” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W ramach zadania uczestnicy:

 otrzymają wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe,

 uzyskają informacje dotyczące oprzyrządowania pojazdu samochodowego i zasad refundacji

kosztów oprzyrządowania,

 uzyskają informacje na temat poruszania się w ruchu drogowym,

 wezmą udział w zajęciach praktycznych doskonalących technikę jazdy pojazdem

dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe doradcy zawodowego.

ULOTKA_A4na3-B