Ratujemy misia 2016-2018

Zadanie publiczne „Ratujemy Misia” to projekt wieloletni współfinansowany ze środków Miasta Płock, który będzie realizowany w latach 2016-2018.

Ratujemy Misia” to kampania, której celem jest działanie upowszechniające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Jej głównym celem jest zapoznanie dziecka z wizerunkiem ratownika, umiejętność współpracy dziecka z ratownikiem, udzielenie informacji – jak się nazywa, co mu dolega, co się stało; zapoznanie dziecka ze sprzętem i materiałami opatrunkowymi; nauka numeru ratunkowego i wezwania pogotowia, umiejętność udzielenia właściwych informacji dyspozytorowi.

Spotkania prowadzi ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy Międzynarodowej Organizacji Emergency First Risponse wraz z animatorem.

Działania edukacyjno-zabawowe mają na celu:
1. Zapoznanie dziecka z wizerunkiem ratownika, umiejętność współpracy dziecka z ratownikiem, udzielenie informacji – jak się nazywa, co mu dolega, co się stało;
2. Zapoznanie dziecka ze sprzętem i materiałami opatrunkowymi; dziecko nie wykazuje nieufności wobec czynności medycznych podjętych przez ratownika, czuje się bezpiecznie;
3. Nauka numeru ratunkowego i wezwania pogotowia, umiejętność udzielenia właściwych informacji dyspozytorowi;
4. Umiejętność rozpoznania i reagowania w sytuacji zagrażającej zdrowiu dziecka, bądź osoby bliskiej dziecku.

Koordynator zadania publicznego: Iwona Szczęsna (Tel. 607427720)