Rozrywkowy Ruch Drogowy

Zadanie publiczne „Rozrywkowy Ruch Drogowy” to projekt współfinansowany ze środków Powiatu Płockiego.

Plakat_A3-Rozrywkowy_Ruch_DrogowyZadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” ma za zadanie: promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, dbanie o własne ciało i umysł, budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólną aktywność, promowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja terenów rekreacyjnych na terenie powiatu płockiego itd. Zadanie publiczne „Rozrywkowy ruch drogowy” polegać będzie na organizacji imprezy o tematyce prozdrowotnej w formie festynu.

W trakcie festynu podejmowane będą następujące działania:

1. Blok konkursów z zakresu przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich grup wiekowych;

2. Trendy i nowinki z branży rowerowej;

3. Pokaz i szkolenie pierwszej pomocy;

4. Prezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej;

6. Prezentacja organizacji pozarządowych promujących powiat płocki;

7. Przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież szkolną na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kryteria imprezy: impreza plenerowa, wielodyscyplinowa, zwykła, jednodniowa.

Miejsce realizacji: bulwar nad Wisłą Nowy Duninów.

Termin realizacji: 18 czerwca 2016 r.

Koordynator zadania publicznego: Iwona Szczęsna (Tel. 607427720)