Trzeźwy umysł 2016-2018

Zadanie publiczne „Trzeźwy umysł” to projekt wieloletni współfinansowany ze środków Miasta Płock, który będzie realizowany w latach 2016-2018.

„Trzeźwy umysł” to program edukacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Działania w ramach zadania publicznego zostały zaplanowany na 3 lata i w każdym roku będą one dotyczyły klas II i III szkół średnich z terenu miasta Płock. Zadanie publiczne pozwoli młodzieży posiąść wiedzę, która jest im potrzebna w dalszej części życia związanego z komunikacją. Celem zadania publicznego jest zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg oraz promocja prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Ponadto zadanie publiczne ma na celu rozbudzenie świadomości młodzieży, wpływu spożycia alkoholu i środków odurzających na użytkowników dróg.

Program edukacyjny zaproponowany w ramach zadania publicznego przewiduje serię 32 spotkań w ciągu roku szkolnego. W trakcie spotkania socjolog przekaże wiedzę na temat  wpływu spożycia alkoholu i środków odurzających na percepcję i postrzeganie rzeczywistości. Przekaże również cenne wskazówki, jak należy zareagować, co zrobić, gdy za kierownicę wsiada osoba pod wpływem alkoholu (kolega, rodzic, itd.). Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie miała możliwość sprawdzić, jak widzi otoczenie osoba pod wpływem alkoholu (alkogogle) i jak wtedy zachowuje się człowiek za kierownicą. W tym celu specjalista ds. ruchu drogowego zaprezentuje alkogole: model A dzienny (zakres 0,4-0,6 promila), model B dzienny (zakres 0,8-1,5 promila), model C nocny (zakres 0,6-0,8 promila), model D nocny (zakres 1,0-1,7 promila). Młodzież zapozna się również z działaniem alkomatu.

Koordynator zadania publicznego: Iwona Szczęsna (Tel. 607427720)