Seniorzy szos

Plakat_A3-Seniorzy_szos„Seniorzy szos” to cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych mających na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez ich aktywność społeczną. Zadanie będzie podzielone na dwie opcje, prowadzone równocześnie w tym samym czasie. Opcja I skierowana będzie do osób starszych, które mimo posiadania prawa jazdy kat. B nie poruszają się same pojazdem samochodowym. Opcja II skierowana będzie do osób starszych, które na co dzień jeżdżą samochodem, ale chcą doskonalić swoją technikę jazdy i poprawić swoje dotychczasowe umiejętności.

Grupa beneficjentów: osoby w wieku 60+ posiadające prawo jazdy kategorii B.

I opcja zadania skierowana jest do osób, które całe życie marzyły o prowadzeniu samochodu, a mimo posiadania prawa jazdy kat. B z różnych przyczyn tego nie robiły. Osoby te będą miały możliwość powrócić do grupy osób aktywnych społecznie i komunikacyjnie.

II opcja zadania skierowana jest do osób, które są czynnymi kierowcami, a chciałyby sprawdzić swoje umiejętności oraz udoskonalić swoją technikę jazdy, aby pozostać równoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

 

Celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez ich aktywność społeczną. Cel ten zostanie osiągnięty przez przywrócenie osób starszych do społeczności aktywnych kierowców oraz przez podniesienie kwalifikacji i umiejętności czynnych kierowców.

 

Czas trwania zadania: I cykl  lipiec – wrzesień 2013 r.; II cykl  październik – grudzień 2013 r.

Biuro  projektu: ul. Z. Padlewskiego 11, 09-402 Płock; tel. kontaktowy: 607427720

 

Uczestnikom zadania zapewniamy bezpłatnie:

  • psychologiczne warsztaty grupowe,
  • grupowe warsztaty z instruktorem nauki jazdy,
  • indywidualne zajęcia z instruktorem nauki jazdy,
  • zajęcia praktyczne nauki jazdy,
  • doskonalenie techniki jazdy I stopnia,
  • szkolenie pierwszej pomocy