Znam przepisy ruchu drogowego

Plakat_A3-Znam-przepisy-ruchu-drogowego-jestem-bezpieczny-12_08_2013

Projekt „Znam przepisy ruchu drogowego – jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach VI edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” finansowanego z darowizn PKN Orlen SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levis Strauss Foundation.

„Znam przepisy ruchu drogowego – jestem bezpieczny” to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Płocka, w ramach którego odbędzie się łącznie 10 spotkań. Projekt przez zabawę i interakcję, ma wyrabiać nawyk bezpiecznego zachowania dzieci na drodze. Dziecko poznaje zasady ruchu drogowego, które obowiązują go jako pieszego, rowerzystę, a także jako pasażera. Projekt „Znam przepisy ruchu drogowego – jestem bezpieczny” nie poucza, ale w ciekawy sposób angażuje dzieci i przez zabawę pobudza do myślenia.

Animator wraz z osobą wskazaną przez dyrekcję szkoły przygotowuje z dziećmi  klas starszych, czyli V i VI dla dzieci z klas młodszych ciekawe, dowcipne przedstawienie promujące zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Do przygotowania przedstawienia o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego posłużyć ma zakupiony profesjonalny, mały mobilny zestaw miasteczka ruchu drogowego – wypożyczany aktorom przed występem. Zaangażowane w przedstawienie dzieci otrzymują jako nagrody zestawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci z klas I, II i III mają za zadanie odpowiedzieć na pytania zespołu ds. profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku – cioci Agnieszki i lwa Honorka. Pytania związane są z tematyką przedstawienia oraz numerami alarmowymi. Za trafne odpowiedzi dzieci otrzymują materiały promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego (smycze odblaskowe, zawieszki odblaskowe oraz breloki pulsacyjne).

Do chwili obecnej przedstawienia zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej na 1, Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku.

logotyp